práca, ponuky práce, profesia, kariéra

Úvod · Vstup pre firmy · Vstup pre uchádzačov

asistentka s rozhľadom

Administratívny pracovník, referent, Asistent, Sekretárka, Lektor, školiteľ, Projektový manažér, Výskumný a vedecký pracovník

ID: 308

vzdelanie

dosiahnuté vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
1980 - 1984
Agronomická, Nitra
špecializácia: Fytotechnický odbor
1975 - 1979
Gymnázium, Prešov
špecializácia: všeobecnovzdelávacie
doplňujúce informácie o vzdelaní
Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka nemeckého
kurzy a školenia
2001 - 2003
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra pedagogiky a psychológie,
názov kurzu: Doplňujúce štúdium absolventov vysokých škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti
certifikát: štátna skúška
2001 - 2001
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Agronomická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
názov kurzu: Agro – environmentálne aspekty ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja Dištančné štúdium
certifikát: osvedčenie o absolvovaní
1987 - 1989
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Agronomická fakulta
názov kurzu: Aplikácia biometrických metód v šľachtení rastlín Postgraduálne štúdium
certifikát: štátna skúška

priebeh zamestnaní

2011 - 2012
Pumpkin
pracovná pozícia: admnistratívný pracovník
náplň práce: administratívne práce podľa potreby zamestnávateľa
2010 - 2011
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Útvar správa finančných zdrojov rektorátu SPU
pracovná pozícia: referent
náplň práce: samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania, vypracovávanie podkladov k výročným správam, zúčtovanie drobných nákupov podľa finančných zdrojov, kontrola existencie dotačných a nedotačných finančných zdrojov, vedenie agendy všetkých druhov štipendií.
2006 - 2009
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
pracovná pozícia: administratívny pracovník
náplň práce: príprava podkladov a spracovanie akreditačných spisov pre akreditáciu vzdelávacích aktivít na MŠ SR v rámci programu celoživotného vzdelávania, spracovávanie podkladov pre vypracovávanie projektov, žiadostí a zmlúv na poskytnutie finančných príspevkov na realizáciu vzdelávacích aktivít v rámci projektov financovaných z fondov EÚ, organizačné zabezpečovanie realizácie vzdelávacích aktivít, administrácia, kompletizácia a spracovanie podkladov k žiadostiam o platbu.
2003 - 206
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
pracovná pozícia: výskumný pracovník
náplň práce: metodické a organizačné zabezpečovanie a realizácia zberových expedícií genetických zdrojov maku siateho na území Slovenska, zodpovedný riešiteľ vecnej etapy štátneho programu vedy a výskumu, metodické a organizačné zabezpečovanie viacročných agroekologických poľných pokusov v rámci celej SR, morfometrickej a chemickej analýzy rastlinného materiálu, spracovania a vyhodnotenia experimentálnych údajov, vypracovávania správ, publikácií a prezentácia výsledkov.
1989 - 2003
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
pracovná pozícia: výskumný pracovník
náplň práce: zodpovedný riešiteľ vecných etáp vedecko-technických projektov v oblasti ochrany a trvalo udržateľného využívania genetických zdrojov. Metodické a organizačné zabezpečovanie činností súvisiacich s pestovaním, ošetrovaním hodnotením, zberom a morfometrickými a chemickými analýzami rastlinného materiálu. Spracovávanie experimentálnych údajov, metodík a podkladových údajov pre množenie, evidenciu, inventarizáciu, hodnotenie, katalogizáciu, tvorbu databáz a uchovávanie vzoriek genetických zdrojov sledovaných rastlinných druhov. Matematicko - štatistické spracovanie dát. Sústreďovanie literárnych poznatkov pre prípravu metodík, správ, referátov a publikácií z riešenia výskumnej problematiky.
doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach, referencie
1984 – 1998 :
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch
Šľachtiteľská stanica v Malom Šariši
Pracovná pozícia : výskumný pracovník
Náplň práce: zabezpečovanie novošľachtenia a udržovacieho šľachtenie maku siateho - rozbor šľachtiteľského materiálu, štatistické spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov, príprava sejbového materiálu a metodík zakladania pokusov, zabezpečovanie sejby a hodnotenia pokusov, vegetačných pozorovaní a ošetrovania pokusov počas vegetácie, zber a príprava biologického materiálu na analytické spracovanie, výroba a distribúcia osív v stupni S1, vypracovávanie záverečných správ, publikácia a prezentácia výsledkov, autorský podiel na vyšľachtení dvoch odrôd maku siateho

znalosti

počítačové znalosti - používateľ
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Internet (e-mail, www) - expert
SAP - základy
Microsoft PowerPoint - základy
ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy
Organizačné schopnosti, flexibilnosť, precíznosť, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť
vodičský preukaz
B
najazdené km: 1000

hľadaná práca

miesto práce
Nitriansky kraj
druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer
živnosť
očakávaný plat
od 500 do 700 EUR /mesiac
termín možného nástupu
február 20121.  Práca aj z domu, asistent nad 850
pridat prácu k pracovným ponukám  04.07.2012, Mgr. Dagmar Omamiková
Slovenská republika
2.  Realitný maklér
pridat prácu k pracovným ponukám  02.07.2012, Ľubomír Nesteš
Slovenská republika
3.  Reklamný pracovníkz domu
pridat prácu k pracovným ponukám  02.07.2012, Ľubomír Nesteš
Slovenská republika
4.  Asistent od 850 €
pridat prácu k pracovným ponukám  29.06.2012, Mgr. Dagmar Omamiková
Slovenská republika, Žilina
5.  Asistent/ka manažéra
pridat prácu k pracovným ponukám  28.06.2012, Ľubomír Nesteš
Slovenská republika
6.  Asistent, asistentka manažéra, reklamný pracovník
pridat prácu k pracovným ponukám  20.04.2012, Obchodná spoločnosť - Adriana Mesíková od 1000 €
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, práca z domu
7.  asistent realitneho maklera
pridat prácu k pracovným ponukám  10.04.2012, alexandra plancarova
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
8.  Manažér obchodnej skupiny, finančný analytik
pridat prácu k pracovným ponukám  31.03.2012, Ing. Pavol Krajkovič - TRIPRESS 700 - 2500 €
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, pobočka v okresnom meste
9.  Asistent/ka
pridat prácu k pracovným ponukám  21.03.2012, Obchodna spolocnost
Slovenská republika